วิสัยทัศน์

“การส่งออกที่มีความหลากหลาย” จะก้าวเดินหน้า 
เพื่อให้เป็นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
เสมือนเดียวกับที่โลกแห่งการเดินทางหมุนไปอย่างไม่มีวันหยุด
เราขอมอบของขวัญจากธรรมชาติ ส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยความภูมิใจ

พันธกิจ

มุ่งสร้างความเป็นเอกลักษณ์จากรสชาติ แบบไทย 
ด้วยผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
ที่เปี่ยมด้วยความปลอดภัย 
พร้อมคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ

ปรัชญา

      องค์กร                      ต้องขับเคลื่อน 
หัวสมอง                          ต้องคิดแล่น 
จิตใจ                              ต้องเข้มแข็ง 
พลังกาย                          ต้องแกร่งกล้า 
การงาน                           ต้องมุ่งมั่น 
หน้าที่                             ต้องรับผิดชอบ 
ชีวิต                                ต้องสมบูรณ์แบบ 
ผลงาน                            ต้องก้าวหน้า 
อาหาร                            ต้องสะอาด 
ผู้บริโภค                          ต้องปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์                        ต้องมาตรฐาน 
คุณภาพ                          ต้องเป็นเลิศ 
ทีมงาน                            ต้องพัฒนา 
วาไรตี้                             ต้องเจริญรุ่งเรือง