ชื่อสถานประกอบการ (ไทย)                                           บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ชื่อสถานประกอบการ (อังกฤษ)                                       VARIETY EXPORT CO.,LTD
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ (ไทย)                                             34/4 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ (อังกฤษ)                                         34/4 ASSADATHORN ROAD, TAMBON PATUN,
                                                                               A.MUANG ,CHIANG MAI 50300
โทรศัพท์                                                                   +6681-4734412
                                                                               +6653-231781
โทรสาร                                                                    +6653-231782
Company Website                                                    www.varietyexport.com
Product Website                                                      www.naturaltrendies.com
E-mail                                                                     daeyeon_jinn@hotmail.com
เจ้าของกิจการ                                                            นางจงกลรัตน์ เสริมพาณิชย์
ผู้ดำเนินกิจการ                                                           นายธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ                                                       นายธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์
จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ                                                    6 มกราคม 2555
ทุนจดทะเบียน                                                            9,500,000 บาท
ทะเบียนหนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่                              0505555000095
ทะเบียนใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่                                502008655
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                        จ๓-๘(๑)-๒๔/๕๘ชม
ประเภทธุรกิจ                                                             อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
รูปแบบกระบวนการผลิต                                               อบแห้งและบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ผลิตภัณฑ์                                                                 ชาสมุนไพร (ตรา เนเชอรัล เทรนด์ดี้)
ระบบคุณภาพมาตรฐาน                                                อย. , GAP, GMP, HACCP, HALAL, ISO22000, ISO9001
การแบ่งส่วนบริหารภาพรวม                                          1. ส่วนบริหารนโยบาย
                                                                               2. ส่วนโรงงาน
                                                                               3. ส่วนสำนักงาน
ขั้นตำแหน่งงานใต้การควบคุมดูแลของ                             1. ผู้จัดการส่วน
กรรมการผู้จัดการ                                                        2. หัวหน้าฝ่าย
                                                                               3. หัวหน้าแผนก
                                                                               4. พนักงานแผนก